Finans, Formasyon Analizi, Programlama

Rsc trendine göre al sat yapmak

Görece Güç Karşılaştırması

Görece Güç Karşılaştırması (RSC) bir kıymetin bir başka kıymet(temel kıymet) karşısındaki karşılaştırmalı güç ölçüsü çizen temel bir göstergedir. Yatırımcıları güçlü hisselere yönlendirebilir ve güçsüz olanları belirlemeye yarayabilir. Kıymetin fiyatının (numerator), temel kıymet fiyatına (denominator) bölünmesi ile hesaplanır. Yukarı çıktığında, kıymet temel kıymetten daha iyi performans göstermiş demektir. Aşağı düştüğünde ise tersine temel kıymetin daha iyi performans gösterdiği anlaşılmalıdır. Gösterge yatay sabit kaldığında her iki hisse de oransal olarak aynı şekilde yükseliyor ya da düşüyor anlamına gelir. Daha iyi performans gösteriyor demek kıymet yükseliyor anlamına gelmemelidir, temel kıymetten daha az düşüyor olabilir : gösterge sadece iki kıymet arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Analistler genellikle bu göstergeyi bir hissenin endeks karşısındaki gücü için kullanırlar, fakat farklı varlık sınıfındaki endeksleri karşılaştırarak güçlü bir piyasa bulmak için de kullanılabilir.

Her göstergede/indikatörde olduğu gibi rsc trend göstergesi de tek başına kullanıldığında maksimum fayda sağlamayacaktır. Kısacası göstergeler en iyi şekilde başka analiz teknikleri ile birlikte kullanıldığında fayda sağlar. Aşağıda kaynak kodunu vereceğim indikatörü kendi trade stratejinize göre düzenleyip tradingview’de kullanabilirsiniz. (Normalde kaynak kodu kilitli olan bir indikatör)

Bu indikatör, 4 göstergeyi tek bir gösterge olarak birleştirir (günlük grafiğe baktığınızı varsayarak):

1- 20 günlük (varsayılan) veya daha uzun bir Donchian Kanalı, satın alma sinyallerinde kullanılır.

2- 10 günlük (varsayılan) veya daha uzun bir Donchian Kanalı, satış sinyalleri için kullanılır.

3- 50 günlük Basit Hareketli Ortalama

4- 200 günlük Basit Hareketli Ortalama

//@version=4
study(title="RSC Trend Takibi", shorttitle="RSC TTS", overlay=true)
lengthHigher = input(title="Buy Donchian Channel Period", defval=20, minval=1)
lengthLower = input(title="Buy Donchian Channel Period", defval=10, minval=1)
smaFast = input(title="SMA Fast", defval=50)
smaSlow = input(title="SMA Slow", defval=200)
buyOverSma50 = input(title="Buy Over SMA 50 Close", defval=true)
buyOverSma50andSma200 = input(title="Buy Over SMA 50 & 200 Close", defval=true)
lower = lowest(lengthLower)
upper = highest(lengthHigher)
//basis = avg(upper, lower)
ma200 = sma(close, smaSlow)
ma50 = sma(close, smaFast)
u = plot(upper, color=color.aqua, linewidth=2, transp=0)
l = plot(lower, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
plot(ma50, color=color.red, linewidth=2, transp=0)
plot(ma200, color=color.green, linewidth=2, transp=0)
fill(u, l, color=color.blue)

rscTiActive = 0
rscTi = 0

if (buyOverSma50 and not buyOverSma50andSma200)
  if (high >= upper and close > ma50)
    rscTi := 1
    //strategy.entry("Long", strategy.long)

if (buyOverSma50andSma200)
  if (high >= upper and close > ma200 and close > ma50)
    rscTi := 1
    //strategy.entry("Long", strategy.long)

if (low <= lower)
  rscTi := -1
  //strategy.entry("Short", strategy.short, when=low <= lower)

rscTiActive := rscTi == 1 or rscTi == -1 ? rscTi : rscTiActive[1]
rscTi := rscTiActive[1] == rscTi ? 0 : rscTi

plotshape(rscTi == 1 ? true : false, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.aqua, size=size.tiny, text="Buy", textcolor=color.aqua, transp=0) 
plotshape(rscTi == -1 ? true : false, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, text="Sell", textcolor=color.red, transp=0)

alertcondition(rscTi == 1 ? true : false, title="RSC TT Buy", message='{"content": "RSC Trend Trade Buy Alert:\\n {{exchange}}:{{ticker}}\\n Price: {{close}}"}')
alertcondition(rscTi == -1 ? true : false, title="RSC TT Sell", message='{"content": "RSC Trend Trade Sell Alert:\\n {{exchange}}:{{ticker}}\\n Price: {{close}}"}')
11381cookie-checkRsc trendine göre al sat yapmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir