Kripto Para, Python

Pythonda LTSM (Uzun kısa süreli bellek) kullanma

Python LSTM, Python programlama dili kullanılarak LSTM (Long Short-Term Memory) yapısını oluşturmak ve kullanmak için kullanılan bir kavramdır. LSTM, yapay sinir ağlarının bir türüdür ve zaman serileri, doğal dil işleme ve diğer ardışık veri türlerinin işlenmesinde etkili bir şekilde kullanılır. Python dilinde LSTM yapısını oluşturmak için yaygın olarak kullanılan kütüphanelerden biri “Keras”dır. Keras, Python dilinde derin öğrenme modelleri oluşturmak ve eğitmek için kullanımı kolay yüksek seviyeli bir API sağlar. Keras, TensorFlow, Theano veya Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) gibi altta yatan derin öğrenme kütüphanelerinin üzerinde çalışır. LSTM, özellikle zaman serisi verileri, doğal dil işleme gibi ardışık verilerin işlenmesinde ve modele hatırlama ve uzun vadeli bağımlılıkları öğrenme yeteneği kazandırma açısından önemli bir rol oynar.

Geleneksel RNN yapılarının, zaman içindeki uzun vadeli bağımlılıkları ele almakta zorlukları vardır. Örneğin, bir olayın etkisinin gelecekteki bir olay üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağını modellemek için RNN’ler yetersiz kalabilir. Bu tür zorluklarla başa çıkmak için LSTM mimarisi geliştirilmiştir.

LSTM, RNN’lere göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir ve üç ana kapı mekanizmasını içerir:

 1. Unutma Kapısı (Forget Gate): Bu mekanizma, geçmiş bilginin ne kadarını unutulacağını belirler. Bazı eski bilgiler unutulabilir, bazıları ise yeni bilgilerle güncellenebilir.
 2. Giriş Kapısı (Input Gate): Bu mekanizma, yeni bilgilerin ne kadarının güncel belleğe eklenmesi gerektiğini belirler. Yeni bilgiler, güncel bellekteki bilgilerle birleştirilerek güncellenmiş bellek oluşturulur.
 3. Çıkış Kapısı (Output Gate): Bu mekanizma, güncellenmiş belleğe dayanarak hangi çıktının üretileceğini belirler. Bu sayede, LSTM modele belirli bir zaman aralığı içinde önemli olan bilgileri seçme ve diğerlerini göz ardı etme yeteneği kazandırır.

LSTM, uzun vadeli bağımlılıkları daha etkin bir şekilde öğrenebilme ve bu bilgileri daha uzun süreler boyunca hatırlayabilme kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle, doğal dil işleme, zaman serisi tahmini, metin üretimi gibi alanlarda başarılı sonuçlar elde etmek için yaygın olarak kullanılan önemli bir yapay sinir ağı türüdür.

Bir Python LSTM modelini oluşturmak için genel adımlar şunlardır:

 1. Gerekli kütüphaneleri ve veri işleme için Python paketlerini içe aktarın.
 2. Verileri uygun şekilde düzenleyin ve özellikleri (features) ve hedefleri (labels) hazırlayın.
 3. Keras veya diğer derin öğrenme kütüphaneleri ile LSTM modelini tanımlayın. Modelin katmanlarını belirleyin ve LSTM hücreleri ekleyin.
 4. Modeli derleyin ve eğitim için gerekli parametreleri ayarlayın (örneğin, kayıp fonksiyonu, optimizasyon algoritması, öğrenme oranı).
 5. Verileri kullanarak modeli eğitin ve doğrulayın.
 6. Eğitilmiş modeli kullanarak tahminlerde bulunun ve sonuçları değerlendirin.

Örnek olarak, LSTM kullanarak bir metin sınıflandırma modeli oluşturmak için Keras kütüphanesini kullanabilir ve bu modeli eğitim verileriyle eğiterek, ardından yeni metinlerin sınıflandırmasını tahmin edebilirsiniz.

Ancak, unutmayın ki LSTM’lerin başarıyla çalışabilmesi için verilerin uygun şekilde işlenmesi ve modele uygun bir yapı ve parametrelerin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle, uygulama bağlamına ve veri setine uygun bir LSTM modeli oluşturmak için çeşitli denemeler ve hiperparametre ayarlamaları gerekebilir.

Python ile TensorFlow kütüphanesi üzerinden LSTM modeli örneği verecek olursak;

Öncelikle, gerekli kütüphaneleri ve veri setini yükleyelim:

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from keras.models import Sequential
from keras.layers import LSTM, Dense

# Örnek bir veri seti oluşturuyoruz (sadece görsellik için).
# Gerçek veri setinizi burada kullanmalısınız.
data = np.random.rand(1000, 1)

Veri setimizi işleyelim:

# Veri setini özellik (X) ve etiket (y) olarak ayırma
def prepare_data(data, time_steps):
  X, y = [], []
  for i in range(len(data) - time_steps):
    X.append(data[i:i+time_steps])
    y.append(data[i+time_steps])
  return np.array(X), np.array(y)

# Zaman adımlarını ve veriyi hazırlama
time_steps = 10
X, y = prepare_data(data, time_steps)

# Veriyi eğitim ve test setlerine ayırma
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

LSTM modelini oluşturup eğitelim:

# LSTM modelini oluşturma
model = Sequential()
model.add(LSTM(50, input_shape=(time_steps, 1))) # 50 nöronlu bir LSTM katmanı
model.add(Dense(1)) # Çıkış katmanı

# Modeli derleme
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')

# Modeli eğitme
model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32, validation_data=(X_test, y_test))

Eğitim tamamlandıktan sonra, modeliniz belirli bir girdiye göre tahminler yapabilir:

# Modeli kullanarak tahmin yapma
def predict_with_model(model, data, time_steps):
  X, _ = prepare_data(data, time_steps)
  predictions = model.predict(X)
  return predictions

# Test seti üzerinde tahmin yapma
y_pred = predict_with_model(model, X_test, time_steps)

Tabii ki, gerçek veri setinizi modele entegre etmeniz gerekecektir. Bu örnek yalnızca LSTM modelinin temel kullanımını göstermek için basit bir veri seti kullandı. Gerçek uygulamalarda, veri setinizi uygun şekilde işlemeniz ve modele beslemeniz önemlidir. Ayrıca, modelinizi daha iyi performans göstermesi için hiperparametrelerinizi ve mimariyi ayarlamanız gerekebilir. Bol kod yazmalı günler…

13640cookie-checkPythonda LTSM (Uzun kısa süreli bellek) kullanma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir