Ekonomi, Kripto Para, Kripto Paralar, Programlama, Python

TradingView_TA kütüphanesi ve CoinmarketCap apisi kullanarak kripto paralar için Al-Sat sinyali oluşturalım

Merhabalar, bu yazımız da hepimizin teknik analiz için sıklıkla kullandığı tradingview sitesinin resmi olmayan analiz araçlarını kullanarak Python üzerinde bir al-sat simülasyonu oluşturacağız. Bunun için öncelikle kütüphanelerimizi yüklememiz gerekiyor.

import streamlit as st
from datetime import datetime
import json
from requests import Session
from tradingview_ta import *
import concurrent.futures

alım ve satım stratejimizi şekillendireceğimiz ve değişkenlere bağlayacağımız classımızı oluşturuyoruz:

class Crypto_analysis:
  
  all=[]
  interval=""
  osc_coins={}
  buy=[]
  sell=[]
  strong_buy=[]
  strong_sell=[]
  recommanded_list=[]
#bu yöntem en son 100 kripto para birimini listeler
  #yalnızca 1sa, 24sa, 7d, +Vol_24sa'daki pozitif değişiklikleri alarak filtreleme
  def get_marketCap():
    url = 'https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/listings/latest'
    parameters = {
    'start':'1',
    'limit':'100', # daha büyük bir liste elde etmek için bu değeri değiştirebilirsiniz, ancak her 100 ile işlem süresini yaklaşık 2 dakika artıracaktır.
    'convert':'USDT'#USDT default ama siz BUSD veya TUSD olarak değiştirebilirsiniz.
    }
    headers = {
    'Accepts': 'application/json',
      'X-CMC_PRO_API_KEY': '328709da-cc4a-4fdf-8566-8c3d25d3e677',
    }

    session = Session()
    session.headers.update(headers)

    try:
      changes={}
      response = session.get(url, params=parameters)
      data = json.loads(response.text)
      
      with st.spinner("Yükseliş ve düşüş trendi gösterenler listeleniyor"):
        
        for d in data.keys():
          if d=="data":
            for i in data[d]:
              ticker=i["symbol"]
              Crypto_analysis.all.append(ticker)
              proc_1h = i["quote"]["USDT"]["percent_change_1h"]
              proc_24h= i["quote"]["USDT"]["percent_change_24h"]
              proc_7d = i["quote"]["USDT"]["percent_change_7d"]
              vol_ch24h=i["quote"]["USDT"]["volume_change_24h"]
              changes[ticker] = [proc_1h,proc_24h ,proc_7d, vol_ch24h]
      
      Crypto_analysis.recommanded_list = [coin for coin in changes.keys() if changes[coin][0] and changes[coin][1]and changes[coin][2]and changes[coin][3]> 0] 
      
    except: 
      pass 
    st.success("İşlem tamam")
  
  def get_analysis_mma(ticker):
    try:
      ticker_summery = TA_Handler(
        symbol=ticker+"USDT",
        screener="crypto",
        exchange="binance",
        interval=Crypto_analysis.interval
      )
      
      rec = ticker_summery.get_analysis().moving_averages["RECOMMENDATION"]

      if rec == "SELL": Crypto_analysis.sell.append(ticker)
      if rec == "STRONG_SELL": Crypto_analysis.strong_sell.append(ticker)
      if rec == "BUY": Crypto_analysis.buy.append(ticker)
      if rec == "STRONG_BUY": Crypto_analysis.strong_buy.append(ticker)

    except:
      pass
    
  def get_analysis_osc(ticker):
    try:
      ticker_summery = TA_Handler(
        symbol=ticker+"USDT",
        screener="crypto", 
        exchange="binance", 
        interval=Crypto_analysis.interval 
      )
      Crypto_analysis.osc_coins[ticker] = ticker_summery.get_analysis().oscillators["RECOMMENDATION"]     
      
    except: 
      pass
    
  def do_draw_sidebar():

    #streamlit genişliği
    
    st.sidebar.header("Kripto analiz")
    Crypto_analysis.interval = st.sidebar.radio("Zaman aralığı",(
      "1 dakika", 
      "5 dakika",
      "15 dakika",
      "1 saat",
      "4 saat",
      "1 gün",
      "1 hafta",
      "1 ay"),2)

  def do_draw_body():
    
    st.header("AL/SAT LİSTESİ")
    col1, col2,col3,col4= st.columns(4)
  
    col1.success("Güçlü Al")
    col2.success("Al")
    col3.error("Sat")
    col4.error("Güçlü Sat")
    
    col1.table(list(Crypto_analysis.strong_buy))
    col2.table(list(Crypto_analysis.buy))
    col3.table(list(Crypto_analysis.sell))
    col4.table(list(Crypto_analysis.strong_sell))
  
  def do_analysis():
    with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as executor:
      with st.spinner('Tüm kriptolar için OSC analizi yapılıyor...'):
        futures = [executor.submit(Crypto_analysis.get_analysis_osc(ticker),) for ticker in Crypto_analysis.all]
      st.success("İşlem tamam")
      with st.spinner('OSC analizi yapılan tüm kriptolar üzerinde MM analizi yapılıyor...'):
        futures = [executor.submit(Crypto_analysis.get_analysis_mma(ticker),) for ticker in Crypto_analysis.osc_coins.keys()]
      st.success("İşlem tamam")
def main():
  Crypto_analysis.do_draw_sidebar()
  Crypto_analysis.get_marketCap()
  Crypto_analysis.do_analysis()  
  Crypto_analysis.do_draw_body()
    
if __name__ == '__main__':
  start=datetime.now()
  main()
  st.write("Üretilme süresi",datetime.now()-start)
14160cookie-checkTradingView_TA kütüphanesi ve CoinmarketCap apisi kullanarak kripto paralar için Al-Sat sinyali oluşturalım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir